Ucz się z rabatem 20%

Funkcja liniowa – y = ax + b

Funkcja liniowa to jedno z podstawowych pojęć w matematyce, które znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki oraz życia codziennego. Zrozumienie funkcji liniowej, zapisanej w postaci y=ax+b, jest kluczowe dla uczniów, którzy chcą opanować algebrę i przygotować się do egzaminów. W tym artykule omówimy, czym jest funkcja liniowa, jakie są jej właściwości oraz jak rozwiązywać zadania z nią związane. Przedstawimy także liczne przykłady i zadania, które pomogą w nauce.

Czym jest funkcja liniowa?

Funkcja liniowa to funkcja, której wykres jest prostą linią. Jej ogólna postać to:

 y = ax + b

gdzie:

 • y to wartość funkcji,
 • x to zmienna,
 • a to współczynnik kierunkowy, który określa nachylenie prostej,
 • b to wyraz wolny, który określa punkt przecięcia prostej z osią y .

Właściwości funkcji liniowej

Funkcja liniowa ma kilka charakterystycznych właściwości, które warto znać:

1. Wykres funkcji liniowej

Wykresem funkcji liniowej jest zawsze prosta linia. Nachylenie tej linii zależy od współczynnika kierunkowego a , a jej przesunięcie wzdłuż osi y zależy od wyrazu wolnego b .

2. Współczynnik kierunkowy a

Współczynnik kierunkowy a określa, jak stroma jest prosta. Jeśli a jest dodatnie, prosta jest nachylona w górę. Jeśli a jest ujemne, prosta jest nachylona w dół. Jeśli a jest równe zero, funkcja jest stała i prosta jest równoległa do osi x .

3. Punkt przecięcia z osią y

Wyraz wolny b określa punkt przecięcia prostej z osią y . Jest to punkt, w którym x jest równe zero.

Jak rozwiązywać zadania związane z funkcją liniową?

Rozwiązywanie zadań związanych z funkcją liniową wymaga zrozumienia jej właściwości oraz umiejętności przekształcania równań. Oto kilka kroków, które pomogą w rozwiązaniu takich zadań:

Krok 1: Zidentyfikuj współczynniki a i b

Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie współczynników a i b w równaniu funkcji liniowej y = ax + b .

Krok 2: Znajdź punkty przecięcia z osiami

Aby narysować wykres funkcji liniowej, znajdź punkty przecięcia z osiami x i y . Punkt przecięcia z osią y to (0, b) , a punkt przecięcia z osią x to \left(-\frac{b}{a}, 0\right) .

Krok 3: Narysuj wykres

Narysuj wykres funkcji, łącząc punkty przecięcia z osiami za pomocą prostej linii. Upewnij się, że linia jest odpowiednio nachylona, zgodnie ze współczynnikiem a .

Krok 4: Rozwiązuj zadania

Stosuj te kroki do rozwiązywania różnych zadań związanych z funkcją liniową, takich jak znajdowanie wartości funkcji dla danego x , rozwiązywanie równań liniowych czy analizowanie zmienności funkcji.

Przykłady i zadania

Przykład 1: Znajdowanie wartości funkcji

Dla funkcji y = 3x + 2 , oblicz wartość y dla x = 4 .

Rozwiązanie:

 y = 3 \cdot 4 + 2 = 12 + 2 = 14

Przykład 2: Znajdowanie punktu przecięcia z osią x

Dla funkcji y = -2x + 5 , znajdź punkt przecięcia z osią x .

Rozwiązanie:

 0 = -2x + 5 \Rightarrow 2x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{2}

Punkt przecięcia to \left(\frac{5}{2}, 0\right) .

Przykład 3: Rysowanie wykresu funkcji

Narysuj wykres funkcji y = \frac{1}{2}x - 3 .

Rozwiązanie:

 1. Znajdź punkt przecięcia z osią y : (0, -3) .
 2. Znajdź punkt przecięcia z osią x : 0 = \frac{1}{2}x - 3 \Rightarrow \frac{1}{2}x = 3 \Rightarrow x = 6 . Punkt przecięcia to (6, 0) .
 3. Narysuj prostą łączącą punkty (0, -3) i (6, 0) .

Zadanie 1

Oblicz wartość y dla x = -2 w funkcji y = 4x + 1 .

Zadanie 2

Znajdź punkt przecięcia z osią x dla funkcji y = -3x + 6 .

Zadanie 3

Narysuj wykres funkcji y = 2x - 4 .

Zadanie 4

Oblicz wartość y dla x = 7 w funkcji y = -x + 5 .

Funkcja liniowa to kluczowy element matematyki, który znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i życia codziennego. Zrozumienie właściwości funkcji liniowej oraz umiejętność rozwiązywania zadań z nią związanych są niezbędne dla każdego ucznia. Co więcej, regularne ćwiczenie zadań pomoże utrwalić tę wiedzę i zwiększyć pewność siebie w rozwiązywaniu bardziej skomplikowanych problemów matematycznych.

Funkcje liniowe są fundamentem algebry, dlatego warto poświęcić czas na ich zrozumienie i opanowanie. Dzięki temu nauka matematyki stanie się łatwiejsza i bardziej efektywna.

CZYTAJ TAKŻE: Funkcja kwadratowa – proste wyjaśnienie

Sprawdź również

O nas

Wspólnie z naszymi Uczniami i
Rodzicami tworzymy świat
edukacyjnej przygody. Najlepsze, co
możemy im podarować, to
możliwość rozwoju i odnalezienia
swojej pasji.

Zapisz się do newslettera

Wpisz swój adres e-mail aby
zapisać się do newslettera i być na bieżąco z artykułami i wiedzą.

Śledź nas w social mediach