Ucz się z rabatem 20%

Przedziały liczbowe – jak je zrozumieć i zastosować

Przedziały liczbowe to jedno z podstawowych pojęć w matematyce, które jest niezbędne do zrozumienia wielu innych tematów. Znajomość przedziałów liczbowych pozwala na łatwe przedstawienie zbiorów liczb w sposób graficzny oraz algebraiczny. W tym artykule omówimy, czym są przedziały liczbowe, jakie są ich rodzaje oraz jak je zapisywać. Przedstawimy również przykłady i zadania, które pomogą w nauce.

Czym są przedziały liczbowe?

Przedziały liczbowe to zbiory liczb rzeczywistych, które znajdują się pomiędzy dwiema określonymi wartościami. Mogą być one ograniczone lub nieograniczone i mogą obejmować różne kombinacje liczb. Przedziały liczbowe są często używane w analizie matematycznej i algebraicznej do określania zakresów wartości.

Rodzaje przedziałów liczbowych

Przedział domknięty

Przedział domknięty zawiera oba krańce przedziału. Oznaczamy go nawiasami kwadratowymi.

 [a, b] = { x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b }

Przedział otwarty

Przedział otwarty nie zawiera swoich krańców. Oznaczamy go nawiasami okrągłymi.

 (a, b) = { x \in \mathbb{R} \mid a < x < b }

Przedział półotwarty

Przedział półotwarty zawiera tylko jeden z krańców. Może być lewostronnie domknięty lub prawostronnie domknięty.

 [a, b) = { x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b }

 (a, b] = { x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b }

Przedziały nieograniczone

Przedziały nieograniczone mogą być otwarte lub domknięte z jednej strony. Rozciągają się w nieskończoność w jednym kierunku.

 [a, \infty) = { x \in \mathbb{R} \mid a \leq x }

 (-\infty, b] = { x \in \mathbb{R} \mid x \leq b }

 (-\infty, b) = { x \in \mathbb{R} \mid x < b }

 (a, \infty) = { x \in \mathbb{R} \mid a < x }

Jak zapisywać przedziały liczbowe?

Przedziały liczbowe zapisujemy używając nawiasów kwadratowych lub okrągłych, aby wskazać, czy dany kraniec przedziału jest włączony, czy wyłączony. Oto kilka przykładów, które pokazują, jak zapisywać różne przedziały:

 • [2, 5] oznacza przedział domknięty od 2 do 5, włączając obie liczby.
 • (2, 5) oznacza przedział otwarty od 2 do 5, nie włączając obu liczb.
 • [2, 5) oznacza przedział półotwarty od 2 do 5, włączając 2, ale nie włączając 5.
 • (2, 5] oznacza przedział półotwarty od 2 do 5, nie włączając 2, ale włączając 5.
 • (-\infty, 5] oznacza przedział nieograniczony od minus nieskończoności do 5, włączając 5.
 • [2, \infty) oznacza przedział nieograniczony od 2 do nieskończoności, włączając 2.

Przykłady i zadania

Aby lepiej zrozumieć przedziały liczbowe, warto przećwiczyć kilka przykładów.

Zadanie 1

Zapisz przedział liczbowy obejmujący liczby większe od -3 i mniejsze lub równe 7.

Rozwiązanie: Przedział ten zapisujemy jako:

 (-3, 7]

Zadanie 2

Zapisz przedział liczbowy obejmujący liczby mniejsze od 4.

Rozwiązanie: Przedział ten zapisujemy jako:

 (-\infty, 4)

Zadanie 3

Zapisz przedział liczbowy obejmujący liczby większe lub równe 0 i mniejsze niż 10.

Rozwiązanie: Przedział ten zapisujemy jako:

 [0, 10)

Zadanie 4

Zapisz przedział liczbowy obejmujący liczby większe od -5.

Rozwiązanie: Przedział ten zapisujemy jako:

 (-5, \infty)

Przedziały liczbowe to kluczowy element matematyki, który pozwala na łatwe przedstawienie zakresów wartości. Znajomość różnych rodzajów przedziałów liczbowych i umiejętność ich zapisywania jest niezbędna dla zrozumienia wielu innych zagadnień matematycznych. Co więcej, ćwiczenie zadań związanych z przedziałami liczbowymi pomoże utrwalić tę wiedzę i przygotować się do egzaminów.

Przedziały liczbowe są nie tylko przydatne w matematyce, ale także w wielu dziedzinach nauki, takich jak fizyka, ekonomia czy informatyka. Dlatego warto poświęcić czas na ich zrozumienie i opanowanie.

CZYTAJ TAKŻE: Działania na potęgach: Wzory niezbędne na maturze

Sprawdź również

O nas

Wspólnie z naszymi Uczniami i
Rodzicami tworzymy świat
edukacyjnej przygody. Najlepsze, co
możemy im podarować, to
możliwość rozwoju i odnalezienia
swojej pasji.

Zapisz się do newslettera

Wpisz swój adres e-mail aby
zapisać się do newslettera i być na bieżąco z artykułami i wiedzą.

Śledź nas w social mediach