Ucz się z rabatem 20%

Wzory skróconego mnożenia – najważniejsze wzory

Wzory skróconego mnożenia są jednym z najważniejszych narzędzi matematycznych, które każdy uczeń powinien opanować. Te formuły pozwalają na szybkie i efektywne przeprowadzenie wielu operacji algebraicznych. W tym artykule przedstawimy najważniejsze wzory skróconego mnożenia i pokażemy, jak można ich używać.

Kwadrat sumy

(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2

Ten wzór mówi, że kwadrat sumy dwóch wyrażeń jest równy sumie kwadratów tych wyrażeń plus podwojony iloczyn tych wyrażeń. Na przykład:

(3+x)^2 = 3^2 + 2 \cdot 3 \cdot x + x^2 = 9 + 6x + x^2

Kwadrat różnicy

(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2

Podobnie jak w przypadku kwadratu sumy, tylko że zamiast dodawania, stosujemy odejmowanie podwojonego iloczynu. Przykładowo:

(x-5)^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 = x^2 - 10x + 25

Różnica kwadratów

a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)

Ten wzór umożliwia szybkie rozłożenie różnicy dwóch kwadratów na iloczyn sumy i różnicy tych samych wyrażeń. Przykład zastosowania:

9x^2 - 16 = (3x+4)(3x-4)

Sześcian sumy

(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3

Rozwinięcie wzoru na kwadrat sumy do trzeciej potęgi. Na przykład:

(2+x)^3 = 2^3 + 3 \cdot 2^2 \cdot x + 3 \cdot 2 \cdot x^2 + x^3 = 8 + 12x + 6x^2 + x^3

Sześcian różnicy

(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3

Podobnie jak w przypadku sześcianu sumy, ale z przemiennymi znakami. Na przykład:

(x-1)^3 = x^3 - 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 3 \cdot x \cdot 1^2 - 1^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1

Sprawdź: Korki z matmy i zapomnij o problemach ze wzorami skróconego mnożenia!

Jak stosować wzory skróconego mnożenia w praktyce?

Wzory skróconego mnożenia, które przedstawiliśmy powyżej, są nie tylko teoretycznymi narzędziami matematycznymi, ale mają bardzo praktyczne zastosowanie w rozwiązywaniu problemów matematycznych. Znajomość tych wzorów pozwala na szybkie i efektywne upraszczanie i rozwiązywanie skomplikowanych równań oraz wyrażeń algebraicznych. Regularne ćwiczenie tych wzorów pomaga w osiąganiu lepszych wyników w nauce, a także w codziennym stosowaniu matematyki, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Aby zobaczyć, jak te wzory mogą być użyteczne, spróbujmy rozwiązać poniższe zadanie:

Zadanie:

Rozwiąż równanie wykorzystując wzór na różnicę kwadratów:

x^2 - 49 = 0

Rozwiązanie:

Stosując wzór na różnicę kwadratów:

a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)

możemy zapisać:

x^2 - 49 = (x+7)(x-7)

Teraz wystarczy przyrównać oba czynniki do zera, aby znaleźć rozwiązania równania:

x+7 = 0 \quad \text{lub} \quad x-7 = 0

x = -7 \quad \text{lub} \quad x = 7

Jak widać, wzory skróconego mnożenia znacznie upraszczają proces rozwiązywania równań. Zachęcam do regularnego ćwiczenia ich stosowania w różnych typach zadań matematycznych, co nie tylko poprawi Twoje umiejętności matematyczne, ale także zwiększy Twoją pewność siebie podczas egzaminów i testów. Praktykowanie tych wzorów jest kluczowe do budowania solidnych podstaw w matematyce, które będą przydatne w dalszej edukacji i codziennym życiu.

CZYTAJ TAKŻE: Jak wystrzegać się błędów obliczeniowych na maturze?

Sprawdź również

O nas

Wspólnie z naszymi Uczniami i
Rodzicami tworzymy świat
edukacyjnej przygody. Najlepsze, co
możemy im podarować, to
możliwość rozwoju i odnalezienia
swojej pasji.

Zapisz się do newslettera

Wpisz swój adres e-mail aby
zapisać się do newslettera i być na bieżąco z artykułami i wiedzą.

Śledź nas w social mediach