Ucz się z rabatem 20%

Matura rozszerzona z chemii – wszystko, co musisz wiedzieć

Matura rozszerzona z chemii jest jednym z najważniejszych egzaminów dla uczniów, którzy planują kontynuować naukę na kierunkach ścisłych lub medycznych. Egzamin ten sprawdza szeroki zakres wiedzy i umiejętności z chemii, dlatego warto dobrze się do niego przygotować. W tym artykule przedstawimy kluczowe informacje o maturze z chemii, porady dotyczące przygotowań oraz omówimy, jak wygląda sam egzamin.

Informacje o egzaminie maturalnym z chemii

Egzamin maturalny z chemii odbywa się tylko na poziomie rozszerzonym i ma formę pisemną. Czas trwania egzaminu wynosi 180 minut. Uczniowie mogą korzystać z Karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych, linijki oraz kalkulatora prostego podczas egzaminu.

Każdy absolwent szkoły średniej może przystąpić do egzaminu z chemii, niezależnie od typu ukończonej szkoły i realizowanych przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Wyniki egzaminu z chemii, podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych, nie wpłyną na zdanie matury, chyba że był to jedyny zadeklarowany przedmiot dodatkowy, a uczeń nie przystąpił do egzaminu lub egzamin został unieważniony.

Arkusz egzaminacyjny z chemii na poziomie rozszerzonym

Arkusz egzaminacyjny z chemii zawiera około 45 zadań. Każde zadanie jest punktowane, a maksymalna liczba punktów jest podana przy każdym z nich. Zadania reprezentują różnorodne wymagania z podstawy programowej, w tym umiejętności złożone, takie jak myślenie naukowe, projektowanie doświadczeń i analiza wyników.

Rodzaje zadań

 1. Zadania zamknięte: Mogą to być pytania wielokrotnego wyboru, typu prawda/fałsz lub na dobieranie. Uczeń wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi.
 2. Zadania otwarte: Wymagają samodzielnego sformułowania odpowiedzi, np. podania wzorów chemicznych, równań reakcji chemicznych, obliczeń lub wypowiedzi słownych. Większość zadań w arkuszu to zadania otwarte, które mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych.

Materiały źródłowe

Zadania w arkuszu często odnoszą się do różnorodnych materiałów źródłowych, takich jak wykresy, rysunki, tabele czy schematy. Uczniowie muszą umieć interpretować te materiały i na ich podstawie udzielać odpowiedzi.

Ocena odpowiedzi

Egzaminatorzy oceniają odpowiedzi uczniów zgodnie ze schematem punktowania określonym dla każdego zadania. W przypadku zadań zamkniętych uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawną odpowiedź lub 0 punktów za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi. W zadaniach otwartych skala oceniania jest bardziej rozbudowana, np. od 0 do 5 punktów.

Zasady oceniania zadań otwartych

Egzaminatorzy przyznają punkty tylko za poprawne rozwiązania, które precyzyjnie odpowiadają poleceniom. Jeśli uczeń poda kilka odpowiedzi do jednego polecenia, z których tylko jedna jest prawidłowa, nie otrzymuje punktów. Rozwiązanie zadania oparte na błędnym założeniu jest uznawane za niepoprawne w całości. W zadaniach doświadczalnych ocenie podlegają tylko te spostrzeżenia i wnioski, które wynikają z poprawnie zaprojektowanego doświadczenia. W zadaniach rachunkowych ocenie podlegają metoda, obliczenia i podanie wyniku z jednostką i odpowiednią dokładnością. Wynik liczbowy podany bez jednostek lub z niepoprawnym ich zapisem jest uznawany za błędny. Jeśli dodatkowe informacje w odpowiedzi wskazują na zasadnicze braki w rozumieniu zagadnienia, uczeń otrzymuje 0 punktów.

ANGIELSKI - INDYWIDUALNY

Jak się przygotować do matury rozszerzonej z chemii?

Planowanie nauki

 1. Stwórz plan nauki: Podziel materiał na mniejsze partie i ustal harmonogram nauki. Systematyczne podejście jest kluczem do sukcesu.
 2. Korzystaj z różnych źródeł: Używaj podręczników, zbiorów zadań, materiałów online oraz repetytoriów. Różnorodność źródeł pomoże lepiej zrozumieć materiał.
 3. Rozwiązuj arkusze maturalne: Regularne rozwiązywanie przykładowych arkuszy maturalnych pozwoli oswoić się z formą egzaminu i sprawdzić swoje umiejętności.

Praktyka zadań

 1. Skup się na zadaniach otwartych: Większość zadań w arkuszu egzaminacyjnym z chemii to zadania otwarte. Praktyka w ich rozwiązywaniu pomoże zdobyć więcej punktów.
 2. Pracuj nad doświadczeniami: Umiejętność projektowania i analizowania doświadczeń jest kluczowa. Praktyczne ćwiczenia w laboratorium mogą okazać się bardzo pomocne.
 3. Ćwicz obliczenia: Chemia to nie tylko teoria, ale również matematyka. Regularne ćwiczenia zadań rachunkowych są niezbędne.

Korzystanie z pomocy naukowych

 1. Karty wzorów i stałych fizykochemicznych: Naucz się korzystać z karty wzorów, aby szybko znajdować potrzebne informacje.
 2. Kalkulator prosty: Praktykuj wykonywanie obliczeń na kalkulatorze, który będzie dozwolony na egzaminie.

Wsparcie psychiczne

 1. Zachowaj spokój: Stres może negatywnie wpłynąć na wyniki egzaminu. Naucz się technik relaksacyjnych, które pomogą zachować spokój.
 2. Dbaj o zdrowie: Zdrowa dieta, regularny sen i aktywność fizyczna są ważne dla utrzymania koncentracji i dobrego samopoczucia.

Matura rozszerzona z chemii to wymagający egzamin, który sprawdza szeroki zakres wiedzy i umiejętności. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, systematycznej nauce i praktyce zadań można osiągnąć sukces. Kluczem jest zrozumienie struktury egzaminu, umiejętność korzystania z dostępnych pomocy naukowych oraz dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne.

CZYTAJ TAKŻE: Jak wygląda matura ustna z języka angielskiego?

Sprawdź również

O nas

Wspólnie z naszymi Uczniami i
Rodzicami tworzymy świat
edukacyjnej przygody. Najlepsze, co
możemy im podarować, to
możliwość rozwoju i odnalezienia
swojej pasji.

Zapisz się do newslettera

Wpisz swój adres e-mail aby
zapisać się do newslettera i być na bieżąco z artykułami i wiedzą.

Śledź nas w social mediach