Ucz się z rabatem 20%

Wykresy funkcji trygonometrycznych

Funkcje trygonometryczne, takie jak sinus, cosinus i tangens, odgrywają fundamentalną rolę w matematyce. Aby lepiej zrozumieć ich właściwości, warto przyjrzeć się ich wykresom. W tym artykule omówimy, jak wyglądają wykresy tych funkcji, jakie mają właściwości i jak można je stosować w praktyce.

Wykres funkcji sinus

Wzór funkcji sinus

Funkcja sinus jest definiowana jako stosunek długości przyprostokątnej przeciwległej do kąta do długości przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym:

\sin(x) = \frac{\text{przyprostokątna przeciwległa}}{\text{przeciwprostokątna}}

Wykres funkcji sinus

Wykres funkcji sinus ma charakterystyczny kształt fali. Oto jego podstawowe właściwości:

 • Okres: 2𝜋
 • Amplituda: 1
 • Miejsca zerowe: 𝑥=𝑘𝜋, gdzie 𝑘 jest liczbą całkowitą
 • Maksimum: 1
 • Minimum: -1

Wykres funkcji cosinus

Wzór funkcji cosinus

Funkcja cosinus jest definiowana jako stosunek długości przyprostokątnej przylegającej do kąta do długości przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym:

\cos(x) = \frac{\text{przyprostokątna przylegająca}}{\text{przeciwprostokątna}}

Wykres funkcji cosinus

Wykres funkcji cosinus jest przesunięty w fazie o 𝜋22π​ względem wykresu funkcji sinus. Oto jego podstawowe właściwości:

 • Okres: 2𝜋
 • Amplituda: 1
 • Miejsca zerowe: 𝑥=𝜋/2+𝑘𝜋, gdzie 𝑘 jest liczbą całkowitą
 • Maksimum: 1
 • Minimum: -1
korepetycje z matematyki - potegi, pierwiastki i inne rónania

Wykres funkcji tangens

Wzór funkcji tangens

Funkcja tangens jest definiowana jako stosunek sinusa do cosinusa:

\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}

Wykres funkcji tangens

Wykres funkcji tangens ma charakterystyczne asymptoty pionowe tam, gdzie cosinus przyjmuje wartość zero. Oto jego podstawowe właściwości:

 • Okres: 𝜋π
 • Amplituda: Brak (funkcja nieskończona)
 • Miejsca zerowe: 𝑥=𝑘𝜋, gdzie 𝑘 jest liczbą całkowitą
 • Asymptoty pionowe: x=π/2​+, gdzie 𝑘 jest liczbą całkowitą

Przykładowe zadanie maturalne

Zadanie

Oblicz miejsca zerowe funkcji f(x)=sin(x)−1/2​ na przedziale 0≤x≤2π.

Rozwiązanie

Miejsca zerowe funkcji to wartości 𝑥, dla których 𝑓(𝑥)=0:

\sin(x) - \frac{1}{2} = 0

Stąd:

\sin(x) = \frac{1}{2}

Z tabeli wartości trygonometrycznych wiemy, że:

x = \frac{\pi}{6} \text{ lub } x = \frac{5\pi}{6}

W przedziale 0≤𝑥≤2𝜋 mamy dwa miejsca zerowe: π/6​ i 5𝜋/6.

Wykresy funkcji trygonometrycznych, takich jak sinus, cosinus i tangens, są nieodzownym narzędziem w matematyce. Dzięki nim można lepiej zrozumieć właściwości tych funkcji oraz ich zastosowania w różnych dziedzinach nauki i techniki. Zrozumienie wykresów funkcji trygonometrycznych jest kluczowe dla uczniów szkół średnich przygotowujących się do matury.

CZYTAJ TAKŻE: Java dla dzieci: wprowadzenie do programowania

Sprawdź również

O nas

Wspólnie z naszymi Uczniami i
Rodzicami tworzymy świat
edukacyjnej przygody. Najlepsze, co
możemy im podarować, to
możliwość rozwoju i odnalezienia
swojej pasji.

Zapisz się do newslettera

Wpisz swój adres e-mail aby
zapisać się do newslettera i być na bieżąco z artykułami i wiedzą.

Śledź nas w social mediach