Ucz się z rabatem 20%

Nierówności kwadratowe – zadania z rozwiązaniami krok po kroku

różnych etapach edukacji, w szczególności na maturze. Rozumienie sposobu rozwiązywania tych nierówności jest niezbędne, aby skutecznie poradzić sobie z zadaniem matematycznym, które wymaga analizy i znajdowania przedziałów. Oto seria zadań z rozwiązaniami, które pomogą w zrozumieniu tego tematu.

Co to jest nierówność kwadratowa?

Nierówność kwadratowa to nierówność, którą można zapisać w formie:

ax^2 + bx + c > 0 lub ax^2 + bx + c < 0

gdzie a, b i c są stałymi liczbami, a ≠0.

Jak rozwiązywać nierówności kwadratowe?

Rozwiązanie nierówności kwadratowej zaczyna się od znalezienia miejsc zerowych równania kwadratowego ax2+bx+c=0 z użyciem wzoru kwadratowego. Następnie, analizuje się znak funkcji w poszczególnych przedziałach między miejscami zerowymi.

Nierówności kwadratowe to nadal czarna magia? Sprawdź nas!

Zadania z rozwiązaniami

Zadanie 1:

Rozwiąż nierówność x2x−6>0.

Rozwiązanie: Równanie kwadratowe x2x−6=0 rozwiązujemy, rozkładając na czynniki:

x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)

Miejsca zerowe: x=3 i x=−2.

Sprawdzamy znaki na przedziałach:

 • x ∈ (−∞, −2)
 • x ∈ (−2, 3)
 • x ∈ (3, ∞)

Podstawienie wartości z przedziałów do równania daje:

 • dla x=−3: 9+3−6=6 > 0 (dodatnie)
 • dla x=0: 0−0−6=−6 < 0 (ujemne)
 • dla x=4: 16−4−6=6 > 0 (dodatnie)

Odpowiedź: Rozwiązaniem nierówności jest x ∈ (−∞, −2) ∪ (3, ∞).

Zadanie 2:

Rozwiąż nierówność 2x2−3x−5 ≤ 0.

Rozwiązanie:

Oblicz deltę (Δ):

\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-5) = 9 + 40 = 49

Oblicz miejsca zerowe:

x_1 = \frac{-(-3) + \sqrt{49}}{2 \cdot 2} = \frac{3 + 7}{4} = 2.5
x_2 = \frac{-(-3) - \sqrt{49}}{2 \cdot 2} = \frac{3 - 7}{4} = -1

Analizuj znaki funkcji na przedziałach:

Miejsca zerowe dzielą oś liczbową na trzy przedziały:

 • x ∈ (−∞, −1)
 • x ∈ (−1, 2.5)
 • x ∈ (2.5, +∞)

Wybierz liczbę z każdego przedziału i podstaw do równania:

 • Dla x=−2: 8−6−5=−3 < 0
 • Dla x=0: 0−0−5=−5 < 0
 • Dla x=3: 18−9−5=4 > 0

Odpowiedź: Rozwiązaniem nierówności 2x2−3x−5 ≤ 0 jest przedział [−1, 2.5].

Wskazówki jak rozwiązywać zadania z nierównościami kwadratowymi

Analiza przedziałów i znajomość miejsc zerowych to fundament rozwiązywania nierówności kwadratowych. Kluczowe jest umiejętne stosowanie wzoru kwadratowego do znajdowania miejsc zerowych, a następnie precyzyjne określenie, jak funkcja kwadratowa zachowuje się między tymi punktami. Dzięki temu można skutecznie określić, w których przedziałach nierówność jest spełniona.

Na co uważać?

 1. Obliczanie delty: Błędy w obliczaniu delty mogą prowadzić do niewłaściwych wniosków o liczbie i rodzaju miejsc zerowych. Dlatego upewnij się, że dokładnie obliczasz wartość delty i prawidłowo interpretujesz jej wynik.
 2. Wybór testowych punktów: Kiedy sprawdzasz znak funkcji w danym przedziale, ważne jest, aby wybrać wartość x, która typowo reprezentuje cały przedział. Wybór skrajnych wartości blisko miejsc zerowych może być mylący, zwłaszcza jeśli funkcja szybko zmienia swoje wartości.
 3. Przypadek delty równej zero: Gdy delta jest równa zero, istnieje tylko jedno miejsce zerowe. W takim przypadku funkcja kwadratowa osiąga swoje minimum lub maksimum właśnie w tym punkcie. Wartość funkcji w tym miejscu zerowym może decydować o spełnieniu nierówności, szczególnie dla nierówności nieostrych (≤≤ lub ≥≥).
 4. Znak współczynnika a: Znak współczynnika a ma kluczowe znaczenie dla kształtu paraboli (czy ramiona są skierowane do góry, czy do dołu), co bezpośrednio wpływa na znaki wartości funkcji poza miejscami zerowymi. Dla a>0 parabola jest otwarta do góry, a dla a<0 – do dołu.
 5. Złożoność nierówności: Niektóre nierówności kwadratowe mogą zawierać dodatkowe warunki lub być częścią większych problemów algebraicznych. Dlatego zawsze analizuj całe wyrażenie, zwracając uwagę na wszelkie dodane warunki lub modyfikacje.

Zrozumienie i stosowanie tych zasad pozwala nie tylko na efektywne rozwiązywanie nierówności kwadratowych, ale także rozwija zdolności analityczne niezbędne w bardziej złożonych dziedzinach matematyki. Ponadto regularne ćwiczenia i rozwiązywanie różnorodnych zadań z nierówności kwadratowych zwiększają pewność siebie i przygotowują do egzaminów, takich jak matura, a także do dalszego stosowania matematyki w praktyce naukowej i inżynierskiej.

Sprawdź również

O nas

Wspólnie z naszymi Uczniami i
Rodzicami tworzymy świat
edukacyjnej przygody. Najlepsze, co
możemy im podarować, to
możliwość rozwoju i odnalezienia
swojej pasji.

Zapisz się do newslettera

Wpisz swój adres e-mail aby
zapisać się do newslettera i być na bieżąco z artykułami i wiedzą.

Śledź nas w social mediach