Ucz się z rabatem 20%

Prawo Coulomba. Elektrostatyka

Prawo Coulomba jest jednym z podstawowych praw w elektrostatyce. Opisuje, jak działają siły między naładowanymi obiektami. Wprowadzone przez Charlesa-Augustina de Coulomba w XVIII wieku, prawo to jest kluczowe dla zrozumienia wielu zjawisk elektrostatycznych. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest prawo Coulomba, jak je stosować oraz przedstawimy praktyczne przykłady, które pomogą w pełnym zrozumieniu tego ważnego prawa.

Definicja prawa Coulomba

Prawo Coulomba opisuje siłę działającą między dwoma naładowanymi punktami. Można je wyrazić wzorem:

 F = k_e \frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}

Gdzie:

  • 𝐹 to siła elektrostatyczna między ładunkami (mierzona w niutonach, N),
  • 𝑘𝑒​ to stała Coulomba (około 8.99×109 N⋅m2⋅C−2),
  • 𝑞1​ i 𝑞2​ to wartości ładunków (mierzone w kulombach, C),
  • 𝑟 to odległość między ładunkami (mierzone w metrach, m).

Jak działa Prawo Coulomba?

Prawo Coulomba mówi, że siła między dwoma ładunkami jest:

  • Wprost proporcjonalna do iloczynu wartości tych ładunków.
  • Odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

Oznacza to, że im większe ładunki, tym większa siła. Z kolei im większa odległość między ładunkami, tym siła jest mniejsza.

Siły przyciągające i odpychające

  • Siła przyciągająca: Jeśli ładunki mają przeciwne znaki (jeden dodatni, drugi ujemny), siła między nimi jest przyciągająca.
  • Siła odpychająca: Jeśli ładunki mają takie same znaki (oba dodatnie lub oba ujemne), siła między nimi jest odpychająca.

Sprawdź nasze kursy indywidualne, przygotujemy Cię do matury!

Stała Coulomba

Stała Coulomba (𝑘𝑒​) to liczba, która łączy jednostki ładunku, odległości i siły w równaniu Coulomba. Ma wartość około 8.99×109 N⋅m2⋅C−2.

Przykłady Zastosowania Prawa Coulomba

Przykład 1: Obliczanie siły elektrostatycznej

Oblicz siłę elektrostatyczną między dwoma ładunkami 𝑞1=2 i 𝑞2=−3 C, które znajdują się w odległości 0.5 m od siebie.

Rozwiązanie:

 F = k_e \frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2} = 8.99 \times 10^9 \, \frac{|2 \cdot (-3)|}{0.5^2}

 F = 8.99 \times 10^9 \, \frac{6}{0.25} = 8.99 \times 10^9 \, \cdot 24

 F = 2.16 \times 10^{11} \, \text{N}

Siła elektrostatyczna wynosi 2.16×1011 N i jest przyciągająca, ponieważ ładunki mają przeciwne znaki.

Przykład 2: Siła odpychająca

Oblicz siłę elektrostatyczną między dwoma dodatnimi ładunkami 𝑞1=1 C i 𝑞2=4 C, które znajdują się w odległości 1 m od siebie.

Rozwiązanie:

 F = k_e \frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2} = 8.99 \times 10^9 \, \frac{|1 \cdot 4|}{1^2}

 F = 8.99 \times 10^9 \, \cdot 4

 F = 3.60 \times 10^{10} \, \text{N}

Siła elektrostatyczna wynosi 3.60×1010 N i jest odpychająca, ponieważ oba ładunki są dodatnie.

Zastosowanie Prawa Coulomba

Prawo Coulomba ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i technologii. Przykłady obejmują:

Elektronika

Prawo Coulomba jest podstawą dla działania wielu komponentów elektronicznych, takich jak kondensatory i tranzystory, gdzie interakcje między ładunkami są kluczowe dla ich funkcjonowania.

Chemia

W chemii, prawo Coulomba jest używane do wyjaśnienia sił wiążących w cząsteczkach i kryształach jonowych, gdzie siły elektrostatyczne odgrywają kluczową rolę.

Inżynieria

Inżynierowie używają prawa Coulomba do projektowania systemów elektrostatycznych, takich jak filtry elektrostatyczne, które usuwają cząstki z gazów, czy drukarki laserowe, które wykorzystują ładunki elektrostatyczne do tworzenia obrazów.

Prawo Coulomba jest fundamentalnym narzędziem do analizy sił elektrostatycznych między ładunkami. Zrozumienie i stosowanie tego prawa jest kluczowe dla każdego, kto chce zgłębić tajniki elektrostatyki i zastosowań elektryczności w nauce i technologii. Dzięki praktycznym przykładom można nauczyć się, jak efektywnie stosować prawo Coulomba w różnych sytuacjach.

CZYTAJ TAKŻE: Grawitacja w fizyce: podstawowe wzory i definicje

Sprawdź również

O nas

Wspólnie z naszymi Uczniami i
Rodzicami tworzymy świat
edukacyjnej przygody. Najlepsze, co
możemy im podarować, to
możliwość rozwoju i odnalezienia
swojej pasji.

Zapisz się do newslettera

Wpisz swój adres e-mail aby
zapisać się do newslettera i być na bieżąco z artykułami i wiedzą.

Śledź nas w social mediach